insttrain

 

Podvodno okolje je prostor v katerem ne občutimo telesne teže, lahko lebdimo, padamo ob steni kot bi skočili s padalom preden se odpre, opazujemo in raziskujemo podvodne razbitine,  konfiguracijo podvodnega terena, rastlinski in živalski svet na njem, lahko plavamo z ribami in med njimi. Tako se počutimo kot del tega čudovitega podvodnega sveta, v katerem za kratek čas gostujemo!

Slavko Potočnik, IT

 

Najboljši način opazovanja rib je, da sam postaneš riba.

Jacques Yves Cousteau

Redna skupščina 2017

Redna letna skupščina bo v ponedeljek 27.2. ob 21h na Fakulteti za Šport.

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine
2. Sprejem dnevnega reda
3. Predstavitev in razprava o poročilih upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije za leto 2016
4. Predstavitev zaključnega računa za leto 2016
5. Potrditev zaključnega računa za leto 2016
6. Program dela in finančni načrt za 2017
7. Razno