051-625-387

Redna skupščina 2019

7. februarja, 2019

Redna skupščina 2019

7. februarja, 2019

Redna letna skupščina UPD Pozejdon bo v četrtek, 28. 2. 2019 ob 18h na Fakulteti za Šport.

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine
2. Sprejem dnevnega reda
3. Predstavitev in razprava o poročilih upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije za leto 2018
4. Predstavitev zaključnega računa za leto 2018
5. Potrditev zaključnega računa za leto 2018
6. Program dela in finančni načrt za 2019
7. Razno

Copyright © 2023. Vse pravice pridržane.
Univerzitetno potapljaško društvo Pozejdon
envelope-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram