051-625-387

Redna skupščina 2020

9. februarja, 2020

Redna skupščina 2020

9. februarja, 2020

Redna letna skupščina UPD Pozejdon bo v ponedeljek, 24. 2. 2020 ob 19:30h na Fakulteti za Šport.

1. Uvodni nagovor predsednice
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in volilne komisije
3. Predstavitev poročila upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije za 2019
4. Predstavitev in potrditev zaključnega računa za 2019
5. Predstavitev in potrditev finančnega načrta ter programa dela za 2020
6. Volitve organov društva za obdobje 2020-2024
6.a Prijava kandidatov za predsednika upravnega odbora/društva
6.b Kratka predstavitev kandidatov, njihovih načrtov in ekipe (UO),
6.c Razprava
6.d Izvedba volitev
7. Volitve nadzornega odbora in disciplinske komisije.
8. Razno

Priloga k letnemu poročilu 2019.pdf

Copyright © 2023. Vse pravice pridržane.
Univerzitetno potapljaško društvo Pozejdon
envelope-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram