051-625-387

 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

UNIVERZITETNEGA POTAPLJAŠKEGA DRUŠTVA POZEJDON, KI VELJAJO ZA PRIJAVE IN UDELEŽBO NA POTAPLJAŠKIH PROGRAMIH DRUŠTVA

 

 1. Na potapljaške programe se lahko prijavijo poslovno sposobne polnoletne osebe. Mladoletni udeleženci programa morajo pred začetkom vaj v vodi dostaviti soglasje za udeležbo na tečaju, ki ga lastnoročno podpišejo starši ali skrbniki.
 2. Vsak udeleženec programa se mora zavedati, da je potapljanje lahko potencialno nevarna dejavnost.
 3. Udeleženci morajo upoštevati navodila voditeljev programa zaradi lastne varnosti, varnosti drugih in zaradi preprečevanja nastanka škode. V primeru nastanka škode zaradi neupoštevanja navodil voditeljev programa, morajo udeleženci škodo odpraviti ali poravnati.
 4. Udeleženci morajo pred začetkom vaj v vodi izpolniti zdravniško poročilo na osebnem kartonu. V primeru, da imajo za potapljanje potencialno nevarne bolezni, stanja, da uživajo zdravila, ki niso združljiva s potapljanjem oziroma ob drugih razlogih, ki lahko pri potapljanju ogrožajo njihovo življenje in zdravje, morajo pred začetkom vaj v odprtih vodah opraviti zdravniški pregled, ki ga organizira društvo ali poseben zdravniški pregled.
 5. Udeleženci morajo poravnati vse stroške programa v rokih, ki so določeni ob začetku posameznega programa.
 6. Udeleženci zaradi evidence društva in vpisa podatkov po zaključku tečaja v bazo SSI Europe prostovoljno posredujejo svoje osebne podatke. Osebni podatki iz elektronske prijave in osebni podatki iz osebnega kartona so za interno uporabo Univerzitetnega potapljaškega društva Pozejdon, ki jih bo skrbno varoval in jih uporabljal le za lastno evidenco. V elektronsko bazo SSI Europe se posreduje naslednje podatke:
  • ime in priimek,
  • rojstni datum,
  • naslov,
  • e-pošta,
  • telefonska številka.

  Podatki so namenjeni izdelavi mednarodne potapljaške izkaznice v fizični obliki ter možnosti, da udeleženec tečaja kadarkoli pridobi elektronsko potrdilo o uspešnem zaključku potapljaškega tečaja.

Ljubljana, 01.01.2009

Predsednik društva
SSI IT 15130
Slavko Potočnik,

Copyright © 2023. Vse pravice pridržane.
Univerzitetno potapljaško društvo Pozejdon
envelope-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram