051-625-387

PREDSTAVITEV

Tečaji potekajo po mednarodni potapljaški šoli Scuba Schools International (SSI). Pri SSI smo prepričani, da je najboljši način usposabljanja potapljačev možen v potapljaškem centru, ki razpolaga s tehničnimi sredstvi, didaktičnim materialom in strokovno usposobljenim kadrom. SSI-jevi potapljaški centri so povezani z regionalnimi SSI-jevimi šolami. Kvaliteta izobraževanja potapljačev je nadzorovana s programi v centru, regionalni šoli in centrali. SSI je razvila moderen program izobraževanja potapljačev in inštruktorjev. Priročniki, delovni zvezki, videokasete, CD-ji in prosojnice so temeljni pripomočki pri šolanju potapljačev in inštruktorjev.

Kvaliteta, Profesionalnost,
Varnost In Zabava

je temeljno pravilo Scuba Schools International pri izobraževanju potapljačev.
SSI zagotavlja kvaliteto s stalnim izobraževanjem inštruktorjev, ki s pomočjo najmodernejših didaktičnih pripomočkov in šolanjem potapljačev v vodi, prenašajo svoje znanje na tečajnike. Udejanja jo profesionalni pristop: vsak tečajnik, ne glede na svoje sposobnosti in učljivost, zasluži vso inštruktorjevo pozornost, potrpljenje, spoštovanje in najboljšo uslugo. Osnovo za varno, udobno in zabavno potapljanje predstavlja ponavljanje vaj do občutka varnosti in ugodnosti. Vsaka vaja ima svoj namen in mora delovati tudi v najneugodnejših pogojih potapljanja. V podporo varnemu in udobnemu potapljanju je SSI razvila razvejan sistem izobraževanja in izpopolnjevanja potapljačev.

V dosedanjem obdobju prisotnosti SSI v Sloveniji (od leta 1996) smo izšolali približno 1500 potapljačev vseh kategorij. Potapljanje je bilo uvedeno v izbirne programe redne športne vzgoje na Univerzi in izobraževalne programe na Fakulteti za šport. Na Fakulteti za šport je bilo uvedeno usmerjanje v vodne športe in avtonomno potapljanje. Število SSI inštruktorjev v Sloveniji se je povzpelo na 24.

Od leta 1998 imamo v SSI Slovenija trenerski kader za izobraževanje novih SSI inštruktorjev in izpopolnjevanje že kvalificiranih. To nam omogoča, da lahko izobražujemo nove SSI inštruktorje tudi na domačih tleh.
V društvu je aktivnih osem inštruktorjev in pet voditeljev potapljanja in sicer:
 • 2 inštruktorja trenerja (IT),
 • 1 react right inštruktor trener (RR IT),
 • 1 master inštruktor (MI),
 • 3 inštruktorji voditeljev potapljanja (DCSI),
 • 2 višja inštruktorja potapljačev odprtih voda (AOWI),
 • 5 inštruktorjev potapljačev odprtih voda (OWI),
 • 1 voditelj potapljanja (DCS).

TEČAJI

TEČAJI, KI JIH ORGANIZIRAMO V DRUŠTVU
 • začetni potapljaški tečaj - OWD,
 • nadaljevalni potapljaški tečaj -  AOWD,
 • tečaj za potapljača reševalca - S&R Diver,
 • tečaj za voditelja potapljanja - DCS,
 • tečaj za vse inštruktorske kategorije.
SPECIALNOSTI

 • tečaj Advanced Adventurer,
 • tečaj Nitrox I in II,
 • tečaj prve pomoči in oživljanja - React Right.
envelope-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram