051-625-387
TEČAJ

PRAVILNO UKREPANJE (RR)

REACT RIGHT – PRAVILNO UKREPANJE
Tečaj prve pomoči, Cardio pulmonalne reanimacije in nudenja prve pomoči s kisikom
Potapljaške nesreče so redek, vendar sestavni del potapljanja. Vsi, ki se z potapljanjem ukvarjajo bi morali za svojo večjo varnost in varnost sopotapljačev poznati postopke prve pomoči, oživljanja in nudenja prve pomoči s kisikom. Znanja, ki jih ponuja tečaj React&Right so priporočljiva vsem potapljačem, obvezna pa za vse potapljače, ki se želijo ukvarjati s poučevanjem potapljanja ( voditelj potapljanja, inštruktor)

NAMEN TEČAJA

Tečaj je namenjen vsem kandidatom za voditelje potapljanja, vsem tistim, ki želijo nadgraditi svoja znanja in prispevati k večji varnosti pri ukvarjanju s potapljanjem.

Tečaj REACT  RIGHT bo hkrati tudi obnovitveni tečaj za vse inštruktorje in voditelje potapljanja SSI UPC Ljubljana.

PROGRAM TEČAJA

V prid doseganja postavljenega cilja je tečaj deljen na tri dele:
teoretični del (6 lekcij), praktični del na bazenu Fakultete za šport (7 vaj) in zaključni del na morju (7 vaj).

TEORETIČNI
DEL

  1. Prva pomoč s poudarkom na potapljanje.
  2. Oživljanje.
  3. Ravnanje ob nesrečah.

PRAKTIČNE
VAJE

  • Cardio pulmonalna reanimacija
  • Nudenje prve pomoči s kisikom
envelope-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram