051-625-387
TEČAJ

INŠTRUKTOR odprtih voda (OWI)

SSI OPEN WATER INSTRUCTOR (OWI)
Open Water Instructor - Prvi korak do neodvisnosti

Ta program vam omogoči, da postanete aktivni član potapljaške industrije, uspešen učitelj in dragoceni uslužbenec v potapljaškem centru.

VAŠ TRENING VKLJUČUJE

UČENJE

  1. O poslovanju raznih udeležencev v potapljaški industriji – tovarn, medijev, agencij, prodaje in potovanj
  2. O uspešnem poslovanju potapljaških prodajaln in resortov
  3. O SSI izobraževalnem sistemu in izobraževalni filozofiji
  4. Tehnike poučevanja teorije, vaj v bazenu in odprtih vodah
  5. Pravnih vidikov poučevanja
  6. Osnove prodaje izobraževanja z uporabo SSI kroga pripadnosti strank
Kot Open Water Instructor - OWI lahko poučujete:
Open Water Diver, Scuba Diver, Advanced Adventurer, Stress & Rescue, Scuba Skills Update, Try Scuba in Universal Referral Program
envelope-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram